Algemene (leverings)voorwaarden

Garantie en retourzending.
Helaas heeft de ervaring met de post mij doen besluiten om alles per pakket(dans en smijtproef) te verzenden; kosten zijn €10,- alleen wanneer u mij dit uitdrukkelijk verzoekt, zal ik, geheel op uw risico, naar uw wens verzenden, mail mij dan vooraf het bestellen!! Edelmetalen zijn zacht, glas is breekbaar. Aan een ketting moet u niet hangen en glas wat op de grond valt, of ergens tegenaan stoot, kan dus breken.
Ik ga ervan uit dat u mijn delicate sieraden met zorg behandelt. Mocht er toch iets stuk gaan, ben ik uiteraard bereid om te repareren, binnen een termijn van drie maanden tegen materiaal kosten, daarna wordt daarnaast een uurloon in rekening gebracht. Basistarief € 20.00, daarna €2.50 per kwartier. Verzenden valt onder de verantwoording van de klant. Ik verzend mijn producten altijd als pakket boven de €50 aangetekend en verzekerd.

Retourzendingen dienen binnen een week en altijd in de originele verpakking en aangetekend verzonden te worden, schade ten gevolge van nalatigheid in deze zijn voor rekening van de klant. Na ontvangst in goede orde van het product, wordt het aankoopbedrag minus een vergoeding voor administratie en onderhoudskosten van €10,- teruggestort.
Bij overeenkomst tot ontwerpen op maat worden ook de ontwerpkosten zoals die op de factuur zijn vermeld in mindering gebracht.

Bij de afspraak tot het uitvoeren van een speciaal ontwerp van een sieraad, moet 50% van het overeengekomen bedrag worden voldaan, pas na ontvangst wordt begonnen aan de realisatie. Hierbij is inbegrepen, de ontwerpkosten, als zodanig in de overeenkomst vermeld. Deze ontwerpkosten zijn bij elk sieraad apart eenmalig en worden in rekening gebracht in geval van retourzending zonder opgaaf van reden! (zie retour zenden)

De factuur op de ontwerpovereenkomst, is een richtprijs, de uiteindelijke prijs is n.l. ook afhankelijk van b.v. het gewicht van het product of prijsverhogingen van leveranciers, die doorberekend zullen worden. Wanneer het bedrag 25%meer of hoger zal uitkomen als verwacht, zal, indien mogelijk, vooraf overleg met u worden gepleegd.Pas bij een percentage van meer dan 25% kan de klant zijn opdracht intrekken en krijgt hij het voorschot terug. In alle andere gevallen is geen retour van het voorschot.

Het product wordt pas geleverd, wanneer het totaalbedrag is voldaan. Hierbij ga ik ervan uit, dat het product aan de gangbare eisen en normen. Echter is de klant verantwoordelijk om met zorg om de gaan, met het vaak delicate sieraad. Binnen drie maanden na ontvangst worden reparaties verricht tegen betaling van de materiaalkosten, daarna is daarnaast ook een uurloon van € 10.00 per uur verschuldigd.(starttarief € 20.00, daarna € 2.50 per kwartier)

Is het product zo beschadigd dat reparatie niet mogelijk is, ga ik ervan uit dat de schuld bij de klant ligt, en ben ik wel bereid het sieraad opnieuw te produceren, pas na betaling van het eerder betaalde factuurbedrag, minus de ontwerpkosten.

Na het verstrijken van de in Nederland geldende wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen, is de koopovereenkomst feitelijk gesloten. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht is voldoende) of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen 7 werkdagen na ontvangst aan:
Arts and Crafts by Liek
M.A. Mac Gillavry
Brasemdaal 26
Den Haag

Het pakket dient ongebruikt en in de originele verpakking, aangetekend en verzekerd verzonden te worden. Bij eventuele schade of gebruiksslijtage van het product, dan wordt u daarvoor een redelijk bedrag in rekening gebracht. Nadat wij het product in goede orde retour hebben ontvangen zullen wij het door u betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen op uw rekening terug storten.

Wel wordt er, als het om een speciaal voor u ontworpen sieraad gaat, het bedrag op de bon omschreven als ontwerpkosten in mindering gebracht.
De kosten van de retourzending zijn voor rekening en verantwoording van de klant.

Aan de inhoud en teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend, copyright van de foto's en ontwerpen berusten bij Liek Mac Gillavry.

Terug
Copyright © 2008 Arts and Crafts by Liek